+976-991-756-78
Холбоо барих
bayartsog@yahoo.com

СертификатыСертификат

Мексик улсын техникийн дээд сургууль.
Бүтээгдэхүүн : RESURS TOTAL Үр дүн: RRESURS-г хэрэглэснээр хорт хийн ялгаралт 54,16% буурсан.
Мексик улс, 2016

Сертификат

Бүтээгдэхүүн : RESURS TOTAL
Тээврийн хэрэгсэл:
Чирэгч MAN TGA 26430
Үр дүн :
Түлшний зарцуулалт (өмнө) – 52,7 л/100km
Түлшний зарцуулалт (дараа) – 48,8 л/100km
Түлш хэмнэлт: 8%

Сертификат

Бүтээгдэхүүн : RESURS TOTAL
Тээврийн хэрэгсэл:
  • Трактор CASE 521D 150CV хөд.MAN
  • Чирэгч SCANIA V8 420CV
Испани улс, Памплона
Тодорхойлолт : RESURS-г хэрэглэсний үр дүн “сайн” гэдгийг батламжилж байна.Бүтээгдэхүүн өөрийн чанар, үр нөлөөгөө батлав.

Тайлан

Испани улс, “CUMMINS” маркийн хөдөлгүүрт хийсэн металл түрхлэгийн технологийн сорил
Үр дүн:
  • Компресс сайжирсан
  • Тосны зарцуулалт багассан
  • Түлшний зарцуулалт багассан

Тайлан

АНУ, “Oakland”-н Их Сургууль, Dr.Patrick E. Dessert, RESURS-г сорилтонд оруулсан тухай
Тээврийн хэрэгсэл :Dodge Dart 1968
Үр дүн ы:
  • Шатахууны зарцуулалт 17% буурсан
  • Хурд авалт 15% нэмэгдсэн
  • Утаа хаях системийн температур 200С-р буурсан
  • Чичэрхийлэл мэдэгдэхүйц буурсан

BMW компаний тайлан

Бүтээгдэхүүн : RESURS TOTAL
Тодорхойлолт : Компаний тээврийн хэрэгслүүдэд RESURS-г хэрэглэснийг батламжилж байна. Тодорхойлолт : Компаний тээврийн хэрэгслүүдэд RESURS-г хэрэглэснийг батламжилж байна. Бүтээгдэхүүн өөрийн чанар, үр нөлөөгөө батлав.

Тайлан НИР ВМА Кузнецова.

“РЕСУРС ДИЗЕЛЬ”-н үр нөлөөний судалгаа.
Бүтээгдэхүүн : RESURS DIESEL

Үр дүн: Энэ бэлдмэлийг хэрэглэснээр зангилгаануудын элэгдэлд тэсвэртэй байх чанар 1.5-4 дахин, түлшний хэмнэлт 3-7% нэмэгдэв. Тосны шаталт 4-5 дахин, утаан дахь хорт хий (СН) 1.5 дахин тус тус буурав.

GRUPOTIR компаний тайлан

Бүтээгдэхүүн : RESURS TOTAL Тээврийн хэрэгсэл :
Тягач DAF XF-105 460Ch Үр дүн : RESURS-г хэрэглэснээр шатахууны хэмнэлт 10-12% болов. Бүтээгдэхүүн өөрийн чанар, үр нөлөөгөө батлав.

SANDUN компаний тайлан

Бүтээгдэхүүн : RESURS TOTAL
Тээврийн хэрэгсэл:
3x Audi A4, Audi A6, Citroen Berlingo, Peugeot 406, Citroen C5, Ford Transit
Тодорхойлолт : : RESURS-г дээр дурьдсан маркийн машинуудад хэрэглэв.Моторын дуу чимээ намсах, компресс нэмэгдэх, шатахууны зарцуулалт багасах зэрэг (зарим тохиолдолд 20-25%) эерэг үнэлгээ авав.
Үр дүн : : 120000км-с дээш гүйлт бүхий машины хөдөлгүүрийн үйл ажиллагаа үлэмж сайжирсан болно.Бүтээгдэхүүн хэрэглэгчийн шаардлагыг бүрэн хангаж байна.

ISO 9001 чанарын гэрчилгээ – Чех улс, Чанарын нийгэмлэг.
CarPlus сэтгүүлийн шагнал “Хөдөлгүүрийн хамгийн сайн нөхөн сөргөөгч”(Гонконг)

АНУ-н металл түрхлэгийн патент

Lepin-ий диплом (Франц, Парис хот) - “Хүрэл медаль” шинийг санаачлагчийн төрөл

Түрхлэгийн концентратын патент

ISO 9001 чанарын гэрчилгээ – Чех улс, IQNET

NLGI-н холбооны гишүүнчлэлийн гэрчилгээ - NLGI-н холбооны гишүүнчлэлийн гэрчилгээ ЭШХүрээлэн)